Socialismul Participativ Românesc la începutul Secolului XXI

Apariţia şi evoluţia teoriei şi practicii socialiste

Socialismul a apărut în forma sa iniţială cunoscută în prezent sub denumirea de "socialism utopic" înaintea apariţiei clasei muncitoare moderne, cu peste 150 de ani în urmă. Mari gânditori ca Robert Owen, Saint Simon and Fourier au prezentat socialismul ca o alternativă la capitalism...

The Romanian Participatory Socialism at the beginning of the XXI Century

The evolution of socialist theory and practice

More than 150 years ago, before the advent of the modern working class, socialism existed in an immature "utopian" form. Great thinkers like Robert Owen, Saint Simon and Fourier outlined socialist alternatives to capitalism. They were bitter critics of the system, but their alternatives, enclaves within the sea of capitalism, could not work...

El Socialismo Participativo Rumano en el comienzo del Siglo XXI

La evolucion de la teoria y practica socialista

El Socialismo apareció en su forma inicial conocida en la actualidad bajo el nombre de “socialismo utópico”, antes de la aparición de la clase obrera moderna,  hace más de 150 años atrás. Grandes pensadores como Robert Owen, Saint Simon y Fourier presentaron el socialismo como una alterna tiva al capitalismo. Ellos criticaron de manera severa el capitalismo, pero la alternativa propuesta por ellos, respectivamente de crear enclaves socialistas dentro de un mar capitalista, no se comprobó viable...